Faglige netværk

Mit faglige netværk

Marie

Marie er uddannet socialrådgiver og har igennem en årrække været ansat i en Handicap og Psykiatri, Myndighedsafdeling med særligt fokus på voksne og unge med autisme og ADHD. Marie har arbejdet med servicelovens bestemmelser.

Marie brænder for det specialiseret voksenområde og ønsker at hjælpe den enkelte med, at sikre at alle rettigheder overholdes samt at den rette hjælp, inden for lovgivningens rammer, gives.

Marie ønsker at hjælpe de som er landet i en uoverskuelig proces i forbindelse med en ansøgning til kommunen. Marie har qua sin arbejdserfaring, erfaret at det er en kompleks lovgivning, som kan være svær at navigere rundt i. Derfor udbyder hun en række ydelser, som kan være med til at lette det pres, som der er, når man er blevet en del af det offentlige system.

Ydelser:

 • Sagsvurdering
 • Rådgivning
 • Bisidder
 • Partsrepræsentant
 • Udarbejdelse af klageskrifter

Priser:

Timepris: 995 kr. inkl. moms. Kørsel jf. statens taksregulering.

Kontakt oplysninger

Telefon nr: (+45) 54 33 90 54
Mail: marie@spektrumcare.dk

Neuro-Team

Fra februar 2015 indgår jeg i et kontorfællesskab med psykolog Anne-Mette Knudsen og fysioterapeut Kirsten Bundgaard. De to udgør tilsammen Neuro –Team.

Vi har samarbejdet gennem en del år – vi har således brugt hinanden til faglig sparring, holdt kurser sammen og jeg har mulighed for gør brug af Neuro-Team i mine Viso-opgaver.

Vi deltager i kurser og konferencer sammen, vi har alle tre et stort ønske om et højt fagligt niveau, hvor vi af respekt for de mennesker vi samarbejder med hele tiden søger at opkvalificere os med nyeste viden om ASF og ADHD.

Uddannelseskonsulent cand.scient soc. Sanne Graabech

Sanne har været ansat i Region Midtjylland ved Center for kompetenceudvikling.

Jeg har gået på Ålborg universitet med Sanne, hvilket betyder vi har et indgående kendskab til hinandens faglige og personlige kompetencer. Sanne er en vigtig sparringspartner for mig. Det at vi begge har rødder i sociologien, betyder meget for den faglige tilgang vi udvikler sammen.

Sanne har ligesom jeg arbejdet med at udvikle gode betingelser for brugernes medbestemmelse, og hun har som en stor interesse i at støtte både brugere og ansatte i at udvikle gode og brugbare handleplaner.

sanne.graabech@mail.dk

Felix Munch – autisme konsulent

Jeg har kendt Felix gennem de sidste 15 år – Vi har efterhånden fået udviklet et venskab og et fagligt samarbejde. Felix har diagnosen Aspergers syndrom og er tilknyttet som gæsteunderviser, når jeg holder selvforståelse kurser. Felix og jeg mødes jævnligt for at udveksle faglige synspunkter, og bruger således hinanden til at udvikle vores autisme faglighed. Asindsigt@gmail.com

Louise Schwartz Nielsen – autisme rådgivning

Jeg har kendt Louise i en del år og har gennem de sidste fire år haft et fagligt samarbejde med hende. Hun har selv diagnosen Aspergers syndrom og hun er super god til at formidle, hvad det kan betyde at leve med autismen. Louise kan både rådgive andre der har autisme og fagpersoner. www.autisktiskraadgivning.dk

Trine Uhrskov og Marie Louise Stochholm

Jeg har gennem knap tre år været Sopras eneste medarbejder i den jyske afdeling.
Jeg har således haft et tæt samarbejde med Trine og Marie-Louise, og de er derfor meget centrale personer i mit faglige netværk. www.sopra.dk

Links

Landsforeningen autisme – www.autismeforening.dk
ADHD foreningen – www.adhd.dk
Den uvildige rådgivning – www.dukh.dk
Den sociale retshjælp – www.socialeretshjaelp.dk
DH/ Danske handicap organisationer – www.handicap.dk
VISO servicestyrelsen – www.servicestyrelsen.dk
Anja Hende – www.autismwhisper.com

Samarbejdspartnere

 • Landsforeningen Autisme
 • ADHD Foreningen
 • Psykiater Ulla Eriksen
 • Psykolog Catrine Madsin
 • Jobcenter Randers kommune
 • Specialområdet autisme RM
 • Fredericia Gymnasium – Pædagogisk konsulent Mette T Hjørringgaard
 • Hilltop – Forstander Jeppe Hansen
 • Huset Scheving – Forstander Lars Nørgaard
 • Asgaard – Forstander Susie Klausholm
 • Bo, skole, job – Jysk børneforsorg /Leder Jelva Fiskbæk
 • Jobcenter Randers – Socialformidler Karin Madsen
 • Autismecenter Nordbo – Forstander Jesper Schmith
 • Psykolog – Kira Mele
 • Centerchef FBU Århus kommune – Ruth Lehm