Go Between

Hvorfor Go Between?

Go Between begrebet defineres som et kontaktled

I mit firmalogo indgår begrebet Go Between. Go Between begrebet defineres som et kontaktled mellem personerne med ASF og ADHD og omgivelserne. Go between funktionen er mere end blot en bisidder funktion. Håndteringen af denne funktion kræver både viden om ASF og ADHD og viden om omgivelsernes betingelser og kontekstuelle rammer. Go between funktionen er således dannet i et dobbeltperspektiv, som sikrer at både de relationelle og samfundsmæssige betingelser håndteres ud fra en fælles forståelse.

Go Between begrebet blev dannet, da jeg i forbindelse med min uddannelse til sociolog skrev speciale. Det særlige i den undersøgelse der lå til grund for mit speciale, var ønsket om at bruge personer med ASF og ADHD som informanter. Formålet var at få deres viden og erfaring i spil, dette med ønsket om at skabe ny læring og viden.

Derfor inviterede jeg 10 unge mellem 20 og 25 år med ASF og ADHD til at deltage i fokusgruppeinterview. Formålet var at få deres viden og erfaring fra deres inkludering i uddannelsessystemerne, på arbejdsmarkedet og i samarbejdet med kommunerne italesat.

Blev misforstået og ekskluderet

Det var en klar tendens til, at de oplevede, at omgivelserne ikke forstod og anerkendte deres særlige kognitive forudsætninger. De oplevede, at de blev misforstået og ekskluderet fordi kravene til deres indsats var for store.

En anden klar tendens var, at de unge mennesker ikke var opmærksomme på betydningen af, at de har store vanskeligheder med “at logge på” omgivelsernes systemer – en evne der er afgørende for, at forstå og dermed acceptere omgivelsernes betingelser og forventninger til dem.

Ikke tilstrækkelig viden om ASF og ADHD i vores samfund

Fra andre undersøgelser viser sig endnu en tendens, nemlig at der ikke er tilstrækkelig viden om ASF og ADHD i vores samfund – Når denne viden holdes op imod de unge informanters erfaringer, blev det meget tydeligt, at der skal en særlig indsats til, når vi vil inkludere unge med ASF og ADHD.

Denne særlige indsats kan bl.a. være, at der er fagpersoner der påtager sig Go Between funktionen, så både personerne med ASF og ADHD og omgivelserne støttes i at få viden om hinandens betingelser og forudsætninger.

Publikationer

 • Upåagtede sociale kompetencer – En kvalitativ undersøgelse med fokus rettet mod hvordan borgere med Aspergers syndrom håndtere de samfundsskabte betingelser, de mødes med i forhold til inklusion på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet.
  – Udgivet 2005 i samarbejde med Aalborg universitet. Kontakt dh@dorthehoelck.dk hvis du ønsker et udkast af specialet
 • Den nationale autisme plan
  – 2006 udgivet i samarbejdet med Videnscenter for autisme, samrådet af specialskoler for børn med autisme, Landsforeningen Autisme og Center for autisme
 • Tovholder på voksen-området
 • Medforfatter på lovgivningen fra A til Z
  www.Autismeportalen.dk
 • Servicelovens handleplaner – sådan kan de bruges
  – Udgivet i 2007 i samarbejdet med Videnscenter for Autisme. www.autisme.dk
 • Et helt liv
  -2009 udgivet af Hinnerup Kollegiet
 • Skrevet kapitel om brugen af TEACCH i boformer til mennesker med ASF
  www.autisme.dk

Mit værdigrundlag

Er naturligvis dannet med afsæt i mine uddannelsesforløb og mit levede liv. Det mest centrale for mig er at bevare respekten for det enkelte menneske. Derfor anvender jeg en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang i kontakten.

Med Go Between rollen i fokus, bruger jeg min indlevelsesevne til at få indsigt i den enkeltes forudsætninger. Formålet er at støtte den enkelte eller organisationen i at udvikle de kompetencer og strategier, der kan lette hverdagslivet, skabe trivsel og udvikling.

Uddannelse

 • 1986 uddannet Socialpædagog fra Odense Socialpædagogiske seminarium
 • 1996 PD i Pædagogisk udviklingsarbejde
 • 1999 Århus Amts mellemleder kursus
 • 2001 MacMann Berg – Systemisk ledelse og organisationsudvikling – Den refleksive praktiker
 • 2002 – gennemført kursusforløb i førtidspensionslovgivningen, servicelovens handleplaner og arbejdsevnemetoden
 • 2005 Aalborg Universitet – Cand. Scient. Soc. – Speciale i socialt arbejde
 • 2006 TEACCH – Uddannet TEACCH instruktør døgn
 • 2008 TEACCH – Uddannet T-TAP instruktør
 • 2009 – 2010 KRAP – Gennemført to års kurser – Kognitivt uddannelsesforløb
 • 2023 – Uddannet og certificeret i LA2 – Er en del af Sopras LA2-vejlederteam