Kommunen / andre aktører

For fagfolk

Min tilgang i de udvalgte metoder er et anerkendende og ressourcefokuseret fokus. Når jeg tilrettelægger kursusdagene, sker det altid med stor respekt for den konkrete organisation, som har ønsket et samarbejde.

Dette fokus skaber de bedste læringsbetingelser for stedets ansatte. Når en kursusdag aftales, kan I lade jer inspirere af de temaer jeg har beskrevet. I naturligvis velkomne til at komme med forslag til andre temaer.

Pris

Kursusdagen planlægges i moduler af 3 timer – ofte afholdes en kursusdag med 2 moduler – fx fra 9.00 til 15.00

  • Et modul koster 8.500.00 kr. (+moms)
  • To moduler koster 19.000 kr. (+moms)
  • Kørselsudgifter udgør kørte km á 3,67 kr. Køretid udgør 800 kr. pr kørte time

For socialrådgivere i kommunerne

Ude i kommunens forskellige afdelinger (familieafdelingen, voksen handicap, beskæftigelsesafdelingen etc.) møder socialrådgiverne ofte borgere med enten Autisme eller ADHD. Erfaringen viser, at det kan være en vanskelig opgave for socialrådgiverne, at få skabt en god kontakt til disse borgere, fordi de mangler den nødvendige basisviden om autisme og ADHD.

Jeg har derfor udviklet kursusforløb, hvis formål er at uddanne socialrådgiverne til at forstå og få indsigt i det særlige i denne borgergruppe. Derudover kan jeg tilbyde undervisning i hvordan kommunens metoder kan anvendes, så de bliver mere egnet til personer med autisme og ADHD.

Når en kursusdag aftales, kan I lade jer inspirere af de temaer jeg har beskrevet. I naturligvis velkomne til at komme med forslag til andre temaer.

Pris

Kursusdagen planlægges i moduler af 3 timer – ofte afholdes en kursusdag med 2 moduler – fx fra 9.00 til 15.00

  • Et modul koster 8.500.00 kr. (+moms)
  • To moduler koster 19.000 kr.(+moms)
  • Kørselsudgifter udgør kørte km á 3,67 kr.

Faglig sparring/ Supervision til fagpersoner

Når der gives faglig sparring/supervision er det primære formål at få medarbejderne til at reflektere over deres egen praksis.

Fokus for faglig sparring/supervisionen er medarbejdernes tænkning om de udfordringer, de oplever. Den enkeltes faglighed og brugernes forudsætninger for, at kunne efterleve de krav og forventninger der stilles til dem. Jeg ser supervisionen, som en læringsproces og en guidning. Derfor inviterer jeg til den reflekterende vej.

Vi kan alle noget forskelligt, og vi har forskellige opgaver i forhold til de udfordringer vi oplever. Hvis vi møder hinanden i denne position og med respekt for og i troen på, at alle vil gøre deres bedste for at få hverdagen til at fungere – har vi et godt afsæt for faglig udvikling.

Omfanget af faglig sparring/supervisionen aftales individuelt. Der kan således aftales en enkelt supervision på eksempelvis to timer eller et længere forløb over flere måneder.

Pris

  • Supervision for én person – 1200 kr. (+moms)
  • Supervision for 2 eller flere 1500 kr. (+ moms)
  • Dertil kommer kørselsudgifter kørte km á 3,67 kr. og køretidsbetaling 700 kr. pr time.