Til dig der er pårørende / netværk

For pårørende

Rådgivning til pårørende – til en person med ASF eller ADHD

Som pårørende (forældre, partner, søskende, familie)til et familiemedlem med en diagnose, opstår der ofte mange spørgsmål eller situationer, som kan være svære at håndtere.

Rådgivningen kan tage afsæt i præcist det du har brug for eksempelvis:

 • Udfordringer i samarbejdet med de offentlige instanser
 • Udfordringer i samarbejdet med din barns skole eller botilbud
 • Udfordringer fordi du oplever ikke at forstå dit barn og dennes handlinger og reaktioner
 • Udfordringer fordi omgivelserne ikke forstår jer og jeres barn
 • Udfordringerne du møder ved at have en bror eller søster du har svært ved at forstå

Rådgivningen tilrettelægges så de udfordringer du/I beskriver, vil blive drøftet i forhold at forstå autismen eller det at have ADHD.

Rådgivningen vil være handlingsrettet og ressourcefokuseret Det betyder at jeg vil præsentere forskellige muligheder, hvis formål er at forbedre forståelsen for de særlige livsbetingelser der kendetegner jeres hverdag.

Pris for rådgivning er 1.200 kr. i timen

Skal rådgivningen foregå hos dig/jer skal kørselsudgifterne dækkes; kørte km á 3,67 kr. og køretidsbetaling 700 kr. pr time.

Hvordan kan et godt forældresamarbejde etableres?

I dette tema målrettes fokus mod det samarbejde, I har med forældrene eller pårørende. Det er vigtig at forældrene/de pårørende oplever gennemsigtighed og at de er velkomne, i de organisationer deres børn eller nære familiemedlemmer er tilknyttet.

I kan opleve forældre og pårørende er samarbejdsvillige og positive overfor jeres indsats – Andre gange møder I en mere kritisk tilgang. Det er vigtig, at vi som fagpersoner kan håndtere begge situationer. Fagpersoner skal endvidere målrette deres forældre / pårørende samarbejde alt efter om det er børn og unge, eller voksne med udviklingsforstyrrelser, der samarbejdes med.

Når organisationer ønsker dette tema, vil det ofte være foranlediget af konkrete problemstillinger, hvis det er det – bliver de problemstillinger afsættet for temadagen.

Der indledes med at synliggøre de betingelser forældre /pårørende samarbejdet skal fungere under. Derfor er det vigtig at fremhæve centrale kontekstuelle kerneområder, med det formål at koble dem med den tænkning, der er i medarbejdergruppen omkring forældre/pårørende samarbejdet.

Et begreb som forventningsafklaring vil blive analyseret, med det formål at perspektivere det i forhold til den konkrete organisation.

Forskellige metoder og tilgange til forældre / pårørende samarbejdet vil blive præsenteret, samtidig med det kobles på eksempler fra praksis.

Dagen vil ofte blive tilrettelagt, så organisationen arbejder med konkrete elementer, som efterfølgende kan implementeres i organisationen.

Dannelse af pårørendegruppe på botilbudene

Pårørende vil ofte være vigtig samarbejdspartnere, for jer der arbejder med personer med udviklingsforstyrrelser. De bedste samarbejdsbetingelser opstår, hvis I som organisation har gjort jer overvejelser over hvordan I kan inddrage jeres pårørende.

På denne dag gives eksempler på hvordan samarbejdet med pårørendegrupper kan etableres, herunder hvordan de pårørende kan støtte jer i jeres arbejde – følgende vil blive perspektiveret;

Hvorfor pårørende gruppe?

 • Eksempler på hvordan det kan organiseres
 • Emner der kan være relevante for de pårørende
 • Inspiration til hvordan de pårørende kan bruges

Dagen tilrettelægges i et mix af oplæg og gruppearbejde, hvor I som organisation guides i tilrettelæggelsen af jeres pårørendegruppe. I kommer altså fra dagen, med et produkt som kan støtte jer i at implementere en pårørendegruppe i jeres organisation.

For pårørende

Rådgivning til pårørende – til en person med ASF eller ADHD

Som pårørende (forældre, partner, søskende, familie)til et familiemedlem med en diagnose, opstår der ofte mange spørgsmål eller situationer, som kan være svære at håndtere.

Rådgivningen kan tage afsæt i præcist det du har brug for eksempelvis:

 • Udfordringer i samarbejdet med de offentlige instanser
 • Udfordringer i samarbejdet med din barns skole eller botilbud
 • Udfordringer fordi du oplever ikke at forstå dit barn og dennes handlinger og reaktioner
 • Udfordringer fordi omgivelserne ikke forstår jer og jeres barn
 • Udfordringerne du møder ved at have en bror eller søster du har svært ved at forstå

Rådgivningen tilrettelægges så de udfordringer du/I beskriver, vil blive drøftet i forhold at forstå autismen eller det at have ADHD.

Rådgivningen vil være handlingsrettet og ressourcefokuseret Det betyder at jeg vil præsentere forskellige muligheder, hvis formål er at forbedre forståelsen for de særlige livsbetingelser der kendetegner jeres hverdag.

Pris for rådgivning er 1.200 kr. i timen

Skal rådgivningen foregå hos dig/jer skal kørselsudgifterne dækkes; kørte km á 3,67 kr. og køretidsbetaling 700 kr. pr time.