Til dig med diagnosen

For dig med diagnose

Rådgivning – til dig med diagnosen ASF eller ADHD

Det kan være en udfordring for dig med ASF eller ADHD at skulle håndtere hverdagen.

Der kan derfor i perioder være behov for at få støtte til at fastholde det fokus, der skal få din hverdag til at fungere. Du er måske i en situation, hvor du skal ændre noget i din hverdag, og du har derfor brug for rådgivning og vejledning.

Det kan være du overvejer at få støtte til at udvikle strategier og metoder, som kan lette dig i hverdagen – og derfor søger en fagperson, som kan rådgive og inspirere dig til at udvikle disse.

Det kan også være at du oplever, du har brug for en neutral person til at drøfte vigtige ting fra din hverdag. Du kan have brug for en fagperson, du kan snakke med i fortrolighed om emner, du ikke synes, du kan snakke med andre om.

Når du starter et rådgivningsforløb, indleder vi med at aftale hvordan rådgivningen skal foregå.

Det kan eksempelvis være:

 • Du kan vælge at vi skal bruge en fast dagsorden.
 • Det kan være du har bestemte emner du vil snakke om.
 • Det skal aftales om du ønsker et kort referat fra samtalen.

Pris for en rådgivnings time er 950 kr.

Selvforståelse for unge og voksne med ADHD – Et psykoedukativt forløb

Dette kursusforløb udbydes til de unge/voksne, der gerne vil udvide deres indsigt i og forståelse af hvad ADHD kan betyde for deres kommende ungdomsliv / voksentilværelse.

At få en diagnose kan være en lettelse, men også en sorg – Samtidig med at det kan medføre mange uafklarede spørgsmål.

De spørgsmål der dukker op vil naturligvis afhænge af, hvilken del af livet personen står midt i.

Kursusforløbet tilrettelægges så kursisterne gives faktuel viden om ADHD – Formålet er at give kursisterne mulighed for overfor hinanden, at beskrive hvordan den enkelte oplever ADHD. Det er vigtig at understrege, at et menneske aldrig kan være sin diagnose, men først og fremmest er sig selv.

Anden fase i kurset bliver at arbejde med stress – Undersøgelser viser at mennesker der har en udviklingsforstyrrelse, ofte er meget sårbare overfor stress.

Vi vil med udgangspunkt i Hejlskov og Uhrskovs stress/sårbarhedsmodel præsentere denne stressteori, og arbejde med at få omsat teorien til personlige stressprofiler.

Tredje og sidste fase bliver en snak om hvordan samarbejdet med offentlige myndighedspersoner håndteres bedst muligt. Det er ofte forbundet med store udfordringer for begge parter at få samarbejdet til at fungere. Derfor vil vi præsentere strategier og muligheder som kan få samarbejdet til at fungere.

På alle kursusgangene tilbydes kursisterne rådgivning. Dette sker via metoden reflekterende team – og er tilrettelagt i med en fast struktur, der giver kursisterne gode betingelser for at erfaringsudveksle.

Der vil være max 6 kursiser og det forløber over syv gange – af tre timer pr gang.

Kurset koster 16.000 kr. pr person.

Sådan bliver du tilmeldt:

 • Kontakt Dorthe Hölck og hør om der er ledige pladser
 • Kontakt din sagsbehandler, for at få vurderet om du kan få kurset bevilligt
 • Bevillingsskemaet skal udfyldes af din socialrådgiver og sendes til Dorthe Hölck
 • Du skal til en visitationssamtale hos Dorthe – Det er for at sikre, at kurset matcher dig og dine forventninger

Selvforståelse ASF – for unge og voksne Autisme Spektrum Forstyrrelser

– Et psykoedukativt forløb

Det at få en diagnose, kan betyde rigtig meget. Du kan både være lettet og frustreret og det kan give anledning til mange spørgsmål.

Spørgsmålene kan være forskellige, alt efter hvor gammel du er, når du får diagnosen.
Som ung vil du formentlig have spørgsmål, som tager udgangspunkt i dit ungdomsliv – Det kan være du har spørgsmål vedrørende:

 • Hvad kommer diagnosen til at betyde for mig?
 • Hvilke muligheder har jeg for at få en uddannelse eller få et arbejde?
 • Hvilken form for støtte jeg kan få, når jeg flytter hjemmefra?
 • Hvor kan jeg møde andre med diagnosen?
 • Hvordan kan jeg få venner?

Hvis du er voksen, når du får din diagnose, vil du, afhængig af din livserfaring have brug for at snakke om, hvordan diagnosen kan påvirke dine livsbetingelser.

Det kan være du har spørgsmål vedrørende:

 • Hvad kommer diagnosen til at betyde for mig?
 • Hvad vil det betyde for mit familieliv?
 • Kan jeg fungere i et parforhold?
 • Hvilken støtte kan jeg få under en uddannelse eller i et arbejde?
 • Hvordan forholder jeg mig til de andre studerende?
 • Hvordan kan jeg tackle kollegerne på en arbejdsplads?
 • Hvor kan jeg møde andre med diagnosen?
 • Hvordan samarbejder jeg med kommunen?

Jeg tilbyder kurser eller individualiserede samtaleforløb for normalt begavede unge og voksne med en autismespektrumforstyrrelse.

Kurserne udbydes når der er nok til et hold. De individualiserede samtaleforløb tilrettelægges efter behov.
Sådan bliver du tilmeldt.

Kontakt Dorthe Hölck og hør om der er ledige pladser

Kontakt din sagsbehandler, for at få vurderet om du kan få kurset bevilligt.

Bevillingsskemaet skal udfyldes af din socialrådgiver og sendes til Dorthe Hölck
Du skal til en visitationssamtale hos Dorthe – Det er for at sikre, at kurset matcher dig og dine forventninger

Download Bevillingsskemaerne her

Kurset bliver afholdt
Stenvej 19 8270 Højbjerg

Pris 16.000 kr

Kursusforløb i gruppe op til 6 personer. 6 gange og 4 timer pr gang Pris 16.000 kr.

Individualiseret samtaleforløb 10 samtaler á 1 time – Pris 16.000 kr.

Indholdsbeskrivelse i Selvforståelseskursus for unge og voksne med ASF

Hver kursusgang indeholder et oplæg fra kursuslederen, individuelle øvelser, diskussion og erfaringsudveksling blandt kursisterne.

På hver kursusgang tilbydes kursisterne at få hjælp til at arbejde med et individuel problem efter metoden reflekterende team. Denne metode er valgt, i ønsket om at det er kursisternes erfaringer og viden, der skal anvise løsningsforslag og handlemuligheder til hinanden.

Den enkelte kursist bestemmer selv, om man vil tage i mod tilbudet om at få hjælp af gruppen til at løse et konkret problem. Kursisterne får deres egen personlige mappe, som indeholder materiale fra kurset. Både oplæggende og de individuelle øvelser.

Kurset afsluttes med at der udarbejdes en skriftlig evaluering personligt målrette dig.
Denne evaluering bliver udgangspunktet for et afsluttende møde, hvor din socialrådgiver inviteres til at deltage.

Indhold i kursgangene

Selvforståelse

I får en præsentation af det samlede kursusforløb, og vi skal præsentere os for hinanden.

Dagens oplæg tager udgangspunkt i hvordan vi kan arbejde med selvforståelse, vil vi snakke om hvad det er for udfordringer, ungdomstiden og starten på voksenlivet byder på.

Autisme / Aspergers syndrom

I får en præsentation hvordan Autisme / Aspergers syndrom beskrives af fagpersoner, det kobler vi med jeres viden og erfaringer om at leve med diagnosen. Der vil være elementer I kan genkende og elementer der ikke passer på jer – vi vil snakke om hvilken betydning det kan få for jeres hverdagsliv, at I har fået en diagnose.

Hverdagen med diagnosen

I får en præsentation af det der kaldes det miljøorienterede handicapbegreb – det giver os mulighed for at drøfte jeres erfaringer med, at skulle fungere i omgivelserne med jeres særlige forudsætninger. Vi skal snakke om hvad fleksibilitet og en særlig sansefølsomhed kan betyde for hverdagslivet.

Stresshåndtering – hvad kan stress betyde for din hverdag?

I får en præsentation af en stressmodel, som vi efterfølgende vil bruge når I selv skal udarbejde jeres personlige stressprofil. Vi skal snakke om hvad stress er, hvordan symptomerne på stress kan være forskellige og hvordan håndteringen af stress er meget individuel.

Gæsteunderviser Felix Pischinger – voksen med Aspergers syndrom

Vi indleder denne kursusgang med at samle op på de tidligere kursusgange, vi laver rådgivningsforløb og spørgsmål til Felix.

Efter frokost kommer Felix og laver et oplæg om hvad det betyder for ham, at leve et voksenliv med diagnosen Aspergers syndrom – Der vil være mulighed for I kan stille spørgsmål og være i dialog med Felix.

Dig og dine tankemønstre

I får en præsentation af det der kaldes den kognitive model – den kan hjælpe os med at få indsigt i hvilken betydning vores tanker har for vores handlinger. Vi vil bruge dette oplæg til at snakke om hvordan I kan bruge denne viden i jeres hverdag.

Vi skal også bruge denne kursusgang til at evaluere i fællesskab, så I kan fortælle hinanden hvad I har lært på kurset. Det vil også føre til at vi kan snakke om hvordan denne nye viden kan støtte jer i at opnå de mål I enkeltvis har for fremtiden.